ANBI Status

 

 

ANBI-info

De Nederlandse Orgel Federatie (verkorte naam: NOF) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI diverse gegevens openbaar maken via een website met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Hier staan de door de Belastingdienst gewenste gegevens van de NOF.

anbikettak

 

Beloningsbeleid

n.v.t. (onbezoldigde bestuursleden)

Doelstelling
1. De vereniging heeft ten doel theaterorgels en in voorkomende gevallen concertorgels, alle zijnde pijporgels, van de ondergang te redden en te restaureren en deze onder haar beheer te houden.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van orgelconcerten;
b. het bevorderen van uitzendingen van pijporgelmuziek op de radio;
c. het uitgeven van een periodiek orgaan;
d. het leggen en onderhouden van contacten met zusterorganisaties in binnen- en buitenland;
e. alle overige wettelijke middelen die aan het doel dienstbaar kunnen zijn.

Actueel beleidsplan
n.v.t. (jaarlijks worden in overleg met de orgelteams onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en in samenwerking met de betrokken locaties/theaters concerten georganiseerd)

Uitgeoefende activiteiten
Het verwerven van gelden en het uitvoeren/financieren van onderhoud aan theaterorgels in Nederland.

Financiƫle verantwoording:
De laatst vastgestelde jaarrekening is hierbij toegevoegd  

 2020 ANBI cijfers en begroting 2021


ATOS Radio

ATOS Radio player