Artikelindex

 

*2000
Het theaterorgel heeft natuurlijk geen last van de (elders zo) gevreesde millenniumbug.
De Amerikaanse organist Dan Bellomy begeleidt in Schiedam een zwijgende film met Laurel & Hardy bij hun pogingen om kerstbomen te verkopen.
De AVRO brengt een dubbel-cd uit met meerdere artiesten aan het AVRO-concertorgel.
Ter ere van al het werk in de technische teams wordt bij het dertigjarig jubileum van de NOF een cd uitgebracht met de titel `Teamwork'. Als bijzonder blijk van waardering ontvangt het Voorburgse team een 'gouden soldeerbout'.

*2001
Vanwege een algehele restauratie van het Theater Tuschinski moet het orgel uit de bioscoop worden verwijderd. Alvorens het weer kan worden teruggeplaatst zal het instrument een algehele revisie ondergaan. Diverse delen van het orgel zullen voor revisie bij teams op andere locaties worden ondergebracht.
Organist Len Rawle speelt een onofficiele try-out in Steenwijk tijdens een bezoek van een grote groep Engelse orgelvrienden tijdens een rondreis door België, Duitsland en ons land met leden van de de ATOS, London. Simon Gledhill wordt uitgenodigd voor de officiële opening van het orgel in Steenwijk dat concertklaar kan worden opgeleverd. De zaal is nog nooit zo vol geweest: bijna 900 mensen. De festiviteiten worden helaas overschaduwd door de aanslagen in New York.

*2002
Het Tuschinski-orgel is dan geheel gedemonteerd. Het zijn niet de eerste donkere wolken boven Schiedam na de verhuizing van het orgel: er zal zaalhuur in rekening worden gebracht, de gemeente springt met een subsidieregeling bij, anders had de NOF helemaal moeten stoppen. Dat verhaal krijgt later nog een staartje.
Organisten Kevin Morgan, Donald MacKenzie en lain Flitcroft zijn de laatsten die het City-orgel bespelen. Bij lain is het orgel eigenlijk niet meer concertwaardig. Er woren inktcartridges ingezameld ten behoeve van de NOF-kas.

*2003
In Voorburg is een zeer geslaagd community-sing-along concert met (de Hollandse organist) Piet Kischemóller. Een merkbaar deel van de luchtproblemen bij het orgel in Steenwijk wordt verzoorzaakt door een dichte deur van de orgelkamer. Deur open? Probleem kleiner... Het orgel in Schiedam heeft problemen met de luchtvochtigheid. Eerst is het veel te droog, apparatuur maakt het probleem andersom erger.
In december speelt het orgel in Middelburg voor het laatst. De stekker gaat eruit.

*2004
Wegens gebrek aan kopij verschijnt NOFiteiten jaarlijks vier maal, in plaats van zes.
Oproepen voor talent van eigen bodem lijken succesvol, sinds deze tijd zijn het lang niet allemaal buitenlandse organisten, die we aan de orgels zien en horen.
Door de ontwikkelingen in Schiedam wordt het eerste concert in januari 2005 verplaatst naar Pernis. Dankzij Pathé staat de fantastisch gerestaureerde speeltafel in Tuschinski op een professioneel liftmechanisme. Voor een goed gevulde zaal verzorgt het duo Irene Hemelaar & Paul Tijink in Schiedam een beregezellige singalong.
Dr. Arnold Loxam komt op hoge leeftijd (88) voor concerten voor het laatst naar Nederland.
NOF op het internet wordt steeds interessanter

*2005
De Zeeuwse Theater Orgel Stichting legt de zorg voor het Compton orgel in de handen van de NOF. De NOF maakt kennis met de staf van het Kunkels museum, die al bij de cd-opnamen met Len Rawle in Middelburg aanwezig waren. Het is dan al zo goed als zeker dat het Compton orgel naar Haarlem zal verhuizen. Later dat jaar wordt het binnen een week overgebracht, een deel van het orgel wordt in Hillegom opgeslagen.
Erevoorzitter Govert Slagboom wil het Tivoli-orgel graag in Dordrecht laten plaatsen.
Paul Tijink begeleidt in Voorburg het Zeedijkkoor aan het orgel tijdens een succesvol optreden.
Ter gelegenheid van '35 jaar NOF' wordt een cd uitgebracht met de Amerikaanse organist Jelani Eddington, kort voordat het orgel uit het CBS-gebouw zal moeten verhuizen! Want de kantoren gaan verhuizen, het orgel kan niet mee naar hun nieuwe locatie.
NOF-orgeladviseur Willem Broeksmit biedt zijn nog te completeren theaterorgel aan de NOF aan, het wordt voorlopig opgeslagen.

*2006
De restauratie van het Compton-orgel is op diverse locaties in volle gang. Met de opbouw wordt begonnen: al heel snel zijn de orgelkamers gereedgemetseld. In Voorburg is het VARA-orgel nog steeds bespeelbaar! De jongste NOF-cd 'You've got a Friend in me' met Len Rawle aan het Comptonorgel (in Middelburg) is een grootsucces.
Er worden heel wat bezoeken afgelegd en besprekingen gevoerd bij de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het NOF/VARA-orgel. Meerdere Ministerie-gebouwen, het Stadskantoor Den Haag, De Philips zaal, een heel mooie fabriekskantine in Leidschendam, het Beatrixcomplex, Prinsenhof. Er is een hele pagina nodig om alle bewerkte adressen te presenteren!

*2007
Voor een volle zaal speelt de jonge Engelse organist Nicholas Martin het afscheidsconcert in het CBS. Het orgel verdwijnt symbolisch, met de spelende organist achter het gordijn. Dat gordijn blijft dicht, het orgel blijft dan nog wel in het gebouw tot en met juni 2008. In januari 2008 wordt de laatste open dag georganiseerd.
Begin juli wordt het NOF-Tivoli orgel naar Dordrecht overgebracht. Daar wordt meteen voortvarend begonnen met de opbouw.
Tot besluit van de jarenlange reeks NOF-concerten in Schiedam is Kevin Morgan de laatste organist.
Er zijn nu nog maar twee concertlocaties over, Steenwijk en Haarlem. In Haarlem wordt op 3 november een spetterend openingsconcert gespeeld met Kevin Grunill en Len Rawle die bij die gelegenheid geëerd wordt met de titel 'President for Life'.

De belastingsdienst maakt het leden al geruime tijd iets leuker om bij de aangifte rekening te houden met giften. Een van de leden start een handtekeningenactie als protest tegen de Gemene Gemeente Schiedam voor de hervatting van concerten onder NOF-vlag. Het orgel blijft nog steeds stil, funest voor zo'n instrument. Door de Gemeente georganiseerde concerten komen stuk voor stuk te vervallen. Dat is bij de NOF in 40 jaar nooit gebeurd...
In september is de officiële opening in Oosterwolde van het 2/7 Standaart-orgel, eigendom van de heer Hiemstra.
In juli wordt het NOF/VARA-orgel in containers geladen, voor voorlopige opslag.

*2008
Aanzienlijk ledenverlies ontstaat o.a. door het wegvallen van concerten in Voorburg en Schiedam. In Pernis wordt af en toe geconcerteerd, de bezoekersaantallen zijn daar niet hoog genoeg om de kosten op te vangen.
Brand bij de buren zorgt voor enorme rook- en roetschade aan de instrumenten in het Kunkels Museum. Gelukkig voor de NOF heeft het Compton-orgel nagenoeg geen schade opgelopen. De naast de orgelkamers opgestelde toycouncer moest het wel ontgelden.
Ondanks dat er nog steeds wekelijks aan het orgel in Tuschinski wordt gewerkt blijft het instrument stil.

*2009
Om een deel van de kosten op te vangen wordt in NOFiteiten (na jaren) weer geadverteerd.
In Dordrecht zorgen vooral tegenslagen met het oude elektro-pneumatische relais voor veel oponthoud bij de opbouw.
NOF-president Len Rawle verzorgt een geslaagde masterclass in Haarlem.
Er lijkt een doorbraak aan te komen voor een orgeltoekomst in Schiedam.
De eerste klanken in Tuschinski zijn veelbelovend, het gaat opschieten! Wanneer gaan we er concerteren?

*2010
Voor plaatsing van het NOF/VARA-orgel in Boskoop worden contracten ondertekend. In de loop van het jaar gaan de containers naar Boskoop en wordt begonnen met de opbouw op de nieuwe locatie, het Flora Theater.
Het Schiedamse orgel wordt bij een bekende orgelfirma gereviseerd, de speeltafel en regulateurs gaan tijdelijk de deur uit. Men verwacht een hernieuwde kennismaking met het Standaartorgel in september (2010!).
Het try-out concert in Dordrecht, in de bedrijfskantine van erevoorzitter Govert Slagboom, is een welluidend succes.
De Nederlandse Orgel Federatie dankt haar bestaan aan: de inbreng van ontelbare vrijwilligers, waarvan de meesten in de technische teams, rond de orgels. alle trouwe leden, alle concertbezoekers, want zij kwamen door alle jaargetijden steeds trouw naar de concerten. Sommigen (nog) geen lid van de NOF, velen van hen zijn dat wel geworden!

WIJ BEWAREN HET VAKMANSCHAP EN DE TRADITIES VAN GISTEREN VOOR DE GENERATIES VAN MORGEN, de Nederlandse Orgel Federatie.

Vertalen

Dutch French German Italian Spanish